Silueta krávy

Záleží nám na zdraví
vašeho skotu.

Zjistěte více

Webinář na téma jaterních a bachorových motolic

Společnosti Cymedica a Dopharma budou ve spolupráci s naším svazem pořádat webinář na téma Problematika jaterních a bachorových motolic v chovech masného skotu. Toto virtuální setkání se uskuteční 7. dubna 2021 od 18:00 hodin prostřednictvím platformy webmeeting. Účast na něm je pro chovatele zdarma, stačí se pouze zaregistrovat vyplněním jména a emailu prostřednictvím této přihlášky. Přednášejícími budou dr. Chris Cornelis a prof. Kváč.

VÍCE INFORMACÍ

Kdo jsme?

Jsme veterináři, parazitologové, odborníci na zdraví a management chovu hospodářských zvířat. Právě proto nás práce s vámi baví.

Nevelký tým našeho projektu tvoří skupina odborníků dvou institucí s dominantním postavením na poli detekce onemocnění zvířat: nositelem projektu je Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (Ústav patologické morfologie a parazitologie Fakulty veterinárního lékařství a tým výzkumné skupiny Zoonózy CEITEC VFU) a Státní veterinární ústav v Jihlavě. Třetím partnerem je pak Český svaz chovatelů masného skotu, jehož rolí je především obousměrný kontakt s vámi, chovateli.

Logo VFU Brno Logo SVÚ Juhlava Logo ČSCHMS

Proč parazitózy skotu?

Nesprávné přístupy k odčervování a aktuální růst rezistentních populací gastrointestinálních strongylů hospodářských zvířat patří mezi problémy v rámci většiny zemí EU.

Ekonomika chovu masného skotu je zatížena škálou vnějších vlivů včetně infekčních nemocí. Helmintózy skotu na pastvinách představují celosvětově významná onemocnění s negativním dopadem na zdraví zvířat a na produkci masa a následně na ekonomické parametry. Zatímco řada parazitů v Evropě postupně ztrácí význam, nákazy gastrointestinálními strongyly představují pro chovatele rostoucí problém z důvodu obtížně udržitelné kontroly parazitů. Nesprávné přístupy k odčervování a aktuální růst rezistentních populací gastrointestinálních strongylů hospodářských zvířat patří mezi problémy v rámci většiny zemí EU. Na rozdíl od řady virových a bakteriálních nákaz není výskyt parazitóz centrálně sledován. Jedná se přitom o velmi dynamickou problematiku odrážející změny v managementu chovů, aktuální trendy v preventivním a terapeutickém podávání anthelmintik i importy zvířat ze zahraničí. Zejména v případě výskytu rezistencí a v odhadu současné nákazové situace jsou aktuální data více než žádoucí, s vysokým nárokem na jejich reprezentativnost.

Projekt a jeho cíle

Naší ambicí je změnit přístup chovatelů k helmintózám

Naší ambicí je reagovat na naprostý nedostatek dat z ČR cestou plošného monitoringu helmintóz v chovech masného skotu a následně provést analýzu rezistence k anthelmintikům kombinovanou s detailní analýzou genetické diverzity parazitických hlístic. Naší ambicí je změnit přístup chovatelů k helmintózám, předejít dalšímu růstu rezistence a omezit tak ekonomický dopad helmintóz a zlepšit zdravotní stav stád masného skotu tam, kde je to třeba.

Co jako chovatel získáte?

Zapojením do projektu zcela bezplatně získáte aktuální informaci o tom, jestli se vašich stádech vyskytují parazité, kteří to jsou a v jakém počtu.

Samotná tato informace by vám měla říci, jak účinný je váš dosavadní antiparazitární program a jestli je účelné v něm něco měnit. V těch chovech, kde se helminti vyskytují v množstvích ovlivňujících zdraví zvířat, společně s vámi zanalyzujeme podávání anthelmintik v posledních letech a tam, kde výsledky budou ukazovat na možnost rezistence k léčivům, provedeme jednoduché testy. Na jejich základě vám budeme moci doporučit, jak a čím vaše zvířata odčervovat. Neočekáváme, že ve všech chovech bude alarmující situace a je dost možné, že po vstupním vyšetření právě vám sdělíme, že je vše v pořádku. Jinými slovy, vy chováte krávy, krávy mají parazity a my je umíme diagnostikovat. A v případě, že nějaké parazitární onemocnění představuje ve vašich stádech potenciální problém, věříme, že vám jej můžeme pomoci vyřešit.

Co od vás očekáváme?

Zájem o věc, komunikaci a spolupráci.

Veškerá diagnostika se provádí na základě vyšetření vzorků trusu, v průběhu projektu budeme potřebovat vaší pomoc s jejich odběrem, stejně jako informace o antiparaziticích, která jste vy a vaši veterináři v chovech používali.

Zapojit se