Silueta krávy

Záleží nám na zdraví
vašeho skotu.

Zjistěte více

Webinář SVÚ Jihlava - mastitidy a helmintózy skotu

Státní veterinární ústav pořádá v úterý 27. 4. 2021 v 16.00 webinář zaměřený na nebakteriální mastitidy skotu a helmintózy v chovech skotu se zaměřením na anthelminickou rezistenci. Webinář je primárně určen pro veterináře, ale přihlásit se může kdokoliv. Registrace je otevřena!

VÍCE INFORMACÍ

Kdo jsme?

Jsme veterináři, parazitologové, odborníci na zdraví a management chovu hospodářských zvířat. Právě proto nás práce s vámi baví.

Nevelký tým našeho projektu tvoří skupina odborníků dvou institucí s dominantním postavením na poli detekce onemocnění zvířat: nositelem projektu je Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (Ústav patologické morfologie a parazitologie Fakulty veterinárního lékařství a tým výzkumné skupiny Zoonózy CEITEC VFU) a Státní veterinární ústav v Jihlavě. Třetím partnerem je pak Český svaz chovatelů masného skotu, jehož rolí je především obousměrný kontakt s vámi, chovateli.

Logo VFU Brno Logo SVÚ Juhlava Logo ČSCHMS

Proč parazitózy skotu?

Nesprávné přístupy k odčervování a aktuální růst rezistentních populací gastrointestinálních strongylů hospodářských zvířat patří mezi problémy v rámci většiny zemí EU.

Ekonomika chovu masného skotu je zatížena škálou vnějších vlivů včetně infekčních nemocí. Helmintózy skotu na pastvinách představují celosvětově významná onemocnění s negativním dopadem na zdraví zvířat a na produkci masa a následně na ekonomické parametry. Zatímco řada parazitů v Evropě postupně ztrácí význam, nákazy gastrointestinálními strongyly představují pro chovatele rostoucí problém z důvodu obtížně udržitelné kontroly parazitů. Nesprávné přístupy k odčervování a aktuální růst rezistentních populací gastrointestinálních strongylů hospodářských zvířat patří mezi problémy v rámci většiny zemí EU. Na rozdíl od řady virových a bakteriálních nákaz není výskyt parazitóz centrálně sledován. Jedná se přitom o velmi dynamickou problematiku odrážející změny v managementu chovů, aktuální trendy v preventivním a terapeutickém podávání anthelmintik i importy zvířat ze zahraničí. Zejména v případě výskytu rezistencí a v odhadu současné nákazové situace jsou aktuální data více než žádoucí, s vysokým nárokem na jejich reprezentativnost.

Projekt a jeho cíle

Naší ambicí je změnit přístup chovatelů k helmintózám

Naší ambicí je reagovat na naprostý nedostatek dat z ČR cestou plošného monitoringu helmintóz v chovech masného skotu a následně provést analýzu rezistence k anthelmintikům kombinovanou s detailní analýzou genetické diverzity parazitických hlístic. Naší ambicí je změnit přístup chovatelů k helmintózám, předejít dalšímu růstu rezistence a omezit tak ekonomický dopad helmintóz a zlepšit zdravotní stav stád masného skotu tam, kde je to třeba.

Co jako chovatel získáte?

Zapojením do projektu zcela bezplatně získáte aktuální informaci o tom, jestli se vašich stádech vyskytují parazité, kteří to jsou a v jakém počtu.

Samotná tato informace by vám měla říci, jak účinný je váš dosavadní antiparazitární program a jestli je účelné v něm něco měnit. V těch chovech, kde se helminti vyskytují v množstvích ovlivňujících zdraví zvířat, společně s vámi zanalyzujeme podávání anthelmintik v posledních letech a tam, kde výsledky budou ukazovat na možnost rezistence k léčivům, provedeme jednoduché testy. Na jejich základě vám budeme moci doporučit, jak a čím vaše zvířata odčervovat. Neočekáváme, že ve všech chovech bude alarmující situace a je dost možné, že po vstupním vyšetření právě vám sdělíme, že je vše v pořádku. Jinými slovy, vy chováte krávy, krávy mají parazity a my je umíme diagnostikovat. A v případě, že nějaké parazitární onemocnění představuje ve vašich stádech potenciální problém, věříme, že vám jej můžeme pomoci vyřešit.

Co od vás očekáváme?

Zájem o věc, komunikaci a spolupráci.

Veškerá diagnostika se provádí na základě vyšetření vzorků trusu, v průběhu projektu budeme potřebovat vaší pomoc s jejich odběrem, stejně jako informace o antiparaziticích, která jste vy a vaši veterináři v chovech používali.

Zapojit se