Výstupy

Zde naleznete veškeré výsledky výzkumu, certifikované metodiky a další informace o tom, jak a kam se projekt Parazitózy skotu vyvýjí.

Metodika - nákres

Certifikovaná metodika: Metabarcoding jako nástroj studia diverzity původců helmintóz hospodářských zvířat

Metodika byla vypracovaná jako výstup výzkumného projektu QK1910204 „Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity“ v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ.

OTEVŘÍT METODIKU