Studovna

Náš tým dal dohromady přehledný soubor informací k jednotlivým tématům, které jsou důležité jak pro nás, tak pro vás. Naše knihovna roste spolu se znalostmi témat, které se snažíme zpracovat tak, aby se k vám dostala co nejdříve.

Paramphistomum - nákres

Bachorové motolice čeledi Paramhistomatidae

Chov masných plemen skotu představuje významnou alternativu chovu a hospodaření zejména v marginálních oblastech ČR. Přináší s sebou nejen v dnešní době tak často skloňovanou harmonickou vazbu na životní prostředí a přirozenou péči o krajinu, ale i vhodné využití pastevních a lučních porostů ve výše položených oblastech...

OTEVŘÍT ČLÁNEK
Fasciola - nákres

Fasciolóza

Fasciolóza je onemocnění způsobené parazitem Fasciola hepatica (motolice jaterní), případně Fasciola gigantica. Tyto motolice postihují játra a žlučový měchýř svých definitivních hostitelů, což jsou obvykle přežvýkavci. Nakazit se však mohou i další savci včetně člověka. Fasciola hepatica je kromě Antarktidy celosvětově rozšířená, oproti druhu Fasciola gigantica, která je typická pro subtropické a tropické oblasti Afriky a Asie.

OTEVŘÍT ČLÁNEK
Toxocara - nákres

Škrkavky Toxocara vitulorum

Škrkavka Toxocara vitulorum (syn. Neoascaris vitulorum) parazituje v zažívacím traktu bovidů po celém světě. Nejčastějšími hostiteli jsou skot a buvoli, dále zebu a velmi zřídka kozy a ovce. Infekce škrkavkami jsou známé zejména z tropických a subtropických oblastí, avšak v posledních letech se stále častěji objevují případy výskytu mimo tropy, např. v Anglii, Belgii, Rumunsku, Japonsku, Austrálii, Kanadě a USA. Toxokaróza skotu patří mezi ekonomicky významná onemocnění.

OTEVŘÍT ČLÁNEK

Další materiály

Seminář a výroční členská schůze ČSCHMS