Studovna

Náš tým dal dohromady přehledný soubor informací k jednotlivým tématům, které jsou důležité jak pro nás, tak pro vás. Naše knihovna roste spolu se znalostmi témat, které se snažíme zpracovat tak, aby se k vám dostala co nejdříve.

Paramphistomum - nákres

Bachorové motolice rodu Paramphistomum

Chov masných plemen skotu představuje významnou alternativu chovu a hospodaření zejména v marginálních oblastech ČR. Přináší s sebou nejen v dnešní době tak často skloňovanou harmonickou vazbu na životní prostředí a přirozenou péči o krajinu, ale i vhodné využití pastevních a lučních porostů ve výše položených oblastech...

OTEVŘÍT ČLÁNEK
Fasciola - nákres

Fasciolóza

Fasciolóza je onemocnění způsobené parazitem Fasciola hepatica (motolice jaterní), případně Fasciola gigantica. Tyto motolice postihují játra a žlučový měchýř svých definitivních hostitelů, což jsou obvykle přežvýkavci. Nakazit se však mohou i další savci včetně člověka. Fasciola hepatica je kromě Antarktidy celosvětově rozšířená, oproti druhu Fasciola gigantica, která je typická pro subtropické a tropické oblasti Afriky a Asie.

OTEVŘÍT ČLÁNEK