Studovna

Náš tým dal dohromady přehledný soubor informací k jednotlivým tématům, které jsou důležité jak pro nás, tak pro vás. Naše knihovna roste spolu se znalostmi témat, které se snažíme zpracovat tak, aby se k vám dostala co nejdříve.

Paramphistomum - nákres

Bachorové motolice rodu Paramphistomum

Chov masných plemen skotu představuje významnou alternativu chovu a hospodaření zejména v marginálních oblastech ČR. Přináší s sebou nejen v dnešní době tak často skloňovanou harmonickou vazbu na životní prostředí a přirozenou péči o krajinu, ale i vhodné využití pastevních a lučních porostů ve výše položených oblastech...

OTEVŘÍT ČLÁNEK